Acte necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Documente necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire:

- cerere tip completata;

- certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza (copie);

- dovada titlului solicitantului asupra terenului;

- proiectul pentru autorizatia de construire (PAC), in doua exemplare , intocmit de un proiectant autorizat, contine:


-piese scrise - memoriu succint pentru fiecare specialitate;
-piese desenate :
    - plan de incadrare in teritoriu;
    - planul de situatie al imobilelor;
    - plan fundatii;
    - planurile tuturor fundatiilor;
    - sectiuni (transversala si orizontala);
    - planul invelitorii;
    - toate fatadele;
    - alte piese scrise si desenate solicitate prin Certificatul de urbanism.

- avizele, acordurile, punctele de vedere, studiile si verificatorii pentru exigentele solicitate prin Certificatul de urbanism;

- dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire (chitanta sau ordin de plata).

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:

- reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

- reparatii si inlocuitori de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;

- reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

- zugraveli si vopsitorii interioare;

- zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;

- reparatii la instalatiile si echiparea tehnico-sanitara a cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului arhitectural al acestora.