ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI - Legea 277/2010

  Beneficiaza de alocatia pentru sustinerea familiei:

                    - Familiile formate din sot, sotie si copiii  in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora si care locuiesc impreuna ;

                    - Persoana singura si copiii acesteia ;

  - Barbatul si femeia necesatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si se gospodaresc impreuna - daca au realizat venituri lunare nete de pana la 370 lei (RON) pe membru de familie.

Dosarul va cuprinde:

 • 1. Cerere tip intocmita de reprezentantul familiei
 • 2. Acte doveditoare privind componenta familiei :

                    - Carte de identitate pentru membrii familiei si certificate de nastere pt.copii ;

                    - Livretul de familie (completat la zi) ; 

                    - Certificat de casatorie ;

                    - Certificat de deces sau sentinta de divort;

 • Acte doveditoare privind veniturile familiei :

                    - Adeverinta de la locul de munca care sa ateste venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii inclusiv valoarea tichetelor de masa ;

                    - Cupon alocatie de stat, alocatii de plasament, alocatii de intretinere ;

                    - Cupon pensie, cupon somaj, pensie de urmas, indemnizatie persoane cu handicap, etc ;

                    - Adeverinta eliberata de Administratia Financiara ( activitati independente, persoane fizice autorizate, asociat unic, chirii, etc. ) ; 

 • Adeverinte scolare din care sa rezulte situatia privind frecventarea cursurilor ;
 • Declaratie pe propria raspundere ;
 • Copie contract locuinta ;
 • Talon masina - vechimea masinii ;
 • Adeverinta Finante - nu are venituri, pt celalt parinte/partener ;
 • Extras de cont - pe numele solicitantului (optional) ;
 • Alte acte doveditoare :

                    - Hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, hotarare judecatoreasca /hotararea comisiei  pentru protectia copilului pentru masura plasamentului ;

                    - Decizia directorului DGASPC sau hotararea judecatoreasca privind plasamentul in regim de urgenta ;

                    - Hotarare judecatoresca sau dispozitia primarului privind instituirea tutelei.

                    - Hotararea judecatoreasca prin care sotul / sotia este declarat / declarata disparut / disparuta (dupa caz) ;

                    - Hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile  sau executa o pedeapsa privativa de libertate  si nu participa la intretinerea familiei (dupa caz); dispozitia primarului privind instituirea tutelei ;

                    - Act doveditor care atesta calitatea de reprezentat legal al persoanei minore ;

                    - Certificatul de incadrare intr-un grad de handicap ; 

 • 2 buc. dosare cu sina .

 

Tranşele de venituri în funcţie de care acordă alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF) şi cuantumurile acestora sunt cele de mai jos: 
 
Tranşe de venituri
Număr copii          din familie
Familia cu 2 părinţi
Familia cu 1 părinte
0 – 200 lei
1 copil
30
50
2 copii
60
100
3 copii
90
150
4 şi mai mulţi copii
120
200
201 – 370 lei
1 copil
25
45
2 copii
50
90
3 copii
75
135
4 şi mai mulţi copii
100
180 

» Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala