Anunt privind aplicarea Leg. nr.231/2018privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Anunt nr. 6579 din 25.08.2018