link


  •  GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
  •  PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

     

 Imagini pentru sigla centenar

Anunt privind aplicarea Leg. nr.231/2018privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Anunt nr. 6579 din 25.08.2018