Anunț privind închirierea de pajiște aparținând domeniului privat al comunei Berești-Meria

Anunț nr. 966 din 02.02.2021 privind închiriere de pajiște a comunei Berești Meria
 

Ghiseul.ro
 
Disabled Sign