Acte necesare in vederea depunerii dosarului de ajutor social

 • cerere tip (declaratie venituri)
 • buletin de identitate sot/sotie si copii mai mari de 14 ani
 • certificat de nastere pentru toti membrii familiei
 • certificat de casatorie
 • hotarare sentinta de divort,certificat de deces
 • cupon plata-somaj
 • sentinta civila stabilire pensie de intretinere-cupon mandat postal
 • adeverinta de la Agentia Teritoriala pentru ocuparea fortei de munca AJOFM Galati
 • adeverinta de la scoala din care sa rezulte daca beneficiaza de alocatie si bursa
 • cupon alocatie de sustinere pt familiile cu copii
 • cupon alocatie plasament
 • cupon alocatie pentru copii
 • adeverinta cu salariul net pentru persoanele incadrate in munca
 • cupon pensie
 • adeverinta de la Administratia Financiara Oras Beresti privind veniturile realizate
 • certificat medical de constatare a capacitatii de munca eliberat de medicul specialist
 • act pt persoanele care au calitatea de tutore sau curator
 • hotarare plasament
 • 2 buc. dosar de incopciat
 • domiciliul stabil in comuna Beresti Meria, judetul Galati
 • act de proprietate/contract inchiriere - sa rezulte suprafata utila
 • adeverinta medicala
 • adeverinta registru agricol » Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala 

» Ancheta sociala pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala.pdf