Proiecte de investiţii

Lucrările de investiţii finalizate în perioada  2009-2012 şi a lucrărilor ce se derulează cu termene viitoare de dare în folosinţă


Denumire obiectiv

Valoare

lei

Sursa de finanţare

Termen de execuţie

Pietruire drumuri interioare în comuna Bereşti Meria

905.682,34

Bugetul local

20.11.2009

Pietruirea cu lidonit a drumurilor interioare din comuna Bereşti Meria

831.403,84

Bugetul local

04.10.2012

Alimentare cu apă în satul Balinteşti  

1.695.973,92

Finanţat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul programului de dezvoltare a infrastructuriidin spaţiul rural instituit prin O.G. nr. 7/2006

  19.10.2012

Modernizare drum comunal DC 5 Bereşti Meria-Aldeşti km 0+000-2+700 inclusiv amenajare ravenă la km 2+500

2.449.709,00

Finanţat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997 cu modificările şi completările ulterioare

29.10.2012

Modernizare drum comunal DC 36 Comanesti-Puricani-Săseni, km 5+480-7+500, inclusiv pod din beton armat la km 7+325

1.345.993,85

Finanţat din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în cadrul programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997 cu modificările şi completările ulterioare

01.10.2013

Sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri pentru spectatori în satul Balinteşti


2.806.752,79

Finanţarea obiectivului a fost asigurată prin Compania Naţională de Investiţii – SA

09.05.2011

Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în satul Bereşti Meria 

2.194.559,00

Proiectele se află pe lista de investiţii ce urmează a fi finanţate prin proiectul

Alimentare cu apă a localităţilor ” şi

Sistem de canalizare şi epurarea apelor uzate ”, parte integrantă a ” Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

-

Înfiinţarea sistemului de canalizare în satul Bereşti Meria

3.287.822,00

Modernizare drumuri de interes local în satele Pleşa şi Slivna

4.742.359,00

Proiectul este depus la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

-

Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2010 in comuna Beresti Meria, judetul Galati” – lucrări de refacere şi modernizare drum comunal DC5 Bereşti Meria – Aldeşti pe sectorul cuprins între km 2+700 – 5+700

4.391.444,00

Fonduri europene din cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală , Măsura 322 submăsura d) Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010

Proiect in curs de implementare. Aprobat de A.P.D.R.P. in cadrul MăsurII 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale",  submasura d) „Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010”