Viceprimar

ATRIBUŢIILE VICEPRIMARULUI CONFORM LEGII 215/2001 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

       ART. 57

    (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii.

    (2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

    (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.*)

----

    *) Sintagma "membrilor acestuia" se referă la consilierii locali, membri ai consiliului local.

Alimentare cu apa si canalizare

Alimentare cu apa si canalizare

Alimentare cu apa si canalizare